menu

Nog 336 dagen!

19uren54minuten48seconden

Nieuws

Informatie

Niet roken - niet drinken

niet roken - niet drinken

In de Tente wordt niet gerookt

Lees alle huisregels
Meld je aan als vrijwilliger

Meld je
ook aan
als
vrijwilliger!

Lees meer
Herbert Reef erelid Schoolfeest

Herbert Reef erelid Schoolfeest

24 maart 2019

Zaterdag 23 maart is tijdens een feestelijke bijeenkomst Herbert Reef benoemd tot erelid van het Goorse School- en Volksfeest.

In zijn toespraak roemde voorzitter Erwin Zwierink de vertrekkende penningmeester om zijn grote inzet en gedrevenheid voor het Schoolfeest: “Herbert is iemand met het Schoolfeesthart op de juiste plek, die als penningmeester goed op de uitgaven lette, om de opbrengsten van het Schoolfeest weer zo mogelijk terug te laten vloeien naar de Goorse gemeenschap”.

Denk daarbij aan onder andere het kinderfeest met de voorstellingen en de kermisbonnen, de optochten, de seniorentocht en seniorenmiddag en aan de prijs van de Schoolfeestpenning, die zo laag mogelijk wordt gehouden, zodat iedereen naar het Schoolfeest kan.

Eén van Herbert’s ideeën was het instellen van het Schoolfeestfonds, waardoor een deel van de opbrengsten van het Schoolfeest aan Goorse verenigingen en instellingen ten goede komt.

Herbert deed dit alles op de hem zo kenmerkende wijze: rustig en niet op de voorgrond tredend en in het belang voor het Schoolfeest en voor Goor. Met een onderbreking van drie jaar is Herbert vanaf 2001 tot begin dit jaar penningmeester geweest. Daarnaast is Herbert jaren voorzitter geweest van de Beheercommissie en is hij sinds 2010 voorzitter van de Seniorentochtcommissie, welke taak hij blijft vervullen. Sinds 1991 maakt hij deel uit van de Bier- en Terreincommissie en ook via die commissie blijft Herbert nog verbonden aan het Schoolfeest.