menu

Nog 336 dagen!

19uren20minuten33seconden

Kinderoptocht

Informatie

Niet roken - niet drinken

niet roken - niet drinken

In de Tente wordt niet gerookt

Lees alle huisregels
Meld je aan als vrijwilliger

Meld je
ook aan
als
vrijwilliger!

Lees meer

Reglement Kinderoptocht

Deelname:
 • Vanaf 2 jaar is het mogelijk deel te nemen aan de Kinderoptocht.
 • De Goorse basisschoolleerlingen van de vijf Goorse basisscholen.
 • Goorse kinderen die buiten Goor (enige vorm van) onderwijs volgen.
 • De Relliekids, die buiten mededinging van prijzen deelnemen, sluiten de Kinderoptocht af.
 • Volwassenen zijn uitsluitend ter begeleiding van kinderen in de optocht aanwezig. Zij worden door de jury niet in de beoordeling meegenomen.
 • Tijdens de opstelling en gedurende de optocht dienen alle deelnemers aanwijzingen van de Scholencommissie en/of politie op te volgen.
Opstelling:
 • Zowel de scholen als de Relliekids gaan via de van te voren aangegeven route naar de opstelplaats.
 • De opstelplaats voor de individuele deelnemers en kleine groepen (minder dan tien kinderen) is in de Stationslaan ter hoogte van Raab Kärcher. Deze deelnemers melden zich voorafgaand de opstelling bij de speciale School & Volksfeest kraam.
 • De opstelplaats voor de scholen is in de Stationslaan en ’t Jannink en worden middels schoolnaamborden aangegeven.
 • De opstelplaats voor de Relliekids is in de Waterstraat. ?Alle deelnemers dienen uiterlijk 12.30 u. opgesteld te staan.
Niet toegestaan tijdens de optocht:
 • Als begeleider is het niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen tijdens de Kinderoptocht of onder invloed van alcohol als begeleider te fungeren.
 • Het meevoeren van dieren.
 • Het maken van reclame.
 • Geldinzameling
 • Gemotoriseerde voertuigen.
  De Relliekids vormt hierbij een uitzondering mits het voertuig wordt bestuurd door een volwassene en er voldoende (technische) begeleiding bij aanwezig is.
De jurering:
 • De jury, bestaande uit zeven leden, beoordeelt op de vooraf gecommuniceerde aandachtspunten.
 • De jury start tijdens de opstelling met jurering.
 • De jury vervolgt de jurering tijdens de optocht.
De afsluiting en de prijsuitreiking:
 • Aan het eind van de Kinderoptocht wordt overtollig materiaal in de daarvoor gereed staande container gedaan.
 • Na de Kinderoptocht blijft het centrum nog enige tijd afgesloten.
 • De prijsuitreiking vindt om 15.00 u. in de School & Volksfeesttent plaats.

De Scholencommissie heeft te allen tijde het recht noodzakelijke wijzigingen te laten aanbrengen en/of een deelnemer uit te sluiten indien niet aan genoemde voorwaarden is voldaan. Daar waar dit reglement niet is voorzien beslist de Scholencommissie (eventueel in overleg met het Bestuur).