menu

Nog 336 dagen!

19uren27minuten54seconden

Erfgoedcommissie

Informatie

Niet roken - niet drinken

niet roken - niet drinken

In de Tente wordt niet gerookt

Lees alle huisregels
Meld je aan als vrijwilliger

Meld je
ook aan
als
vrijwilliger!

Lees meer

De erfgoedcommissie is in 2020 ingesteld om voorbereidingen te treffen en uitvoering te geven aan de aanvraag om het Goors School- en Volksfeest aan te merken als Immaterieel Erfgoed. 

Hiervoor diende er, onder andere, een zogenaamd borgingsplan geschrevenen en goedgekeurd te worden. In dit plan staat beschreven hoe de tradities van en de overdracht naar volgende generaties geborgd is door de bestaande Goorse School- en Volksfeest organisatie. Het streven van het bestuur was om de inschrijving in de inventaris immaterieel erfgoed tijdens de jubileumeditie van ons School- en Volksfeest in 2025 gerealiseerd te hebben. 

Inmiddels is echter het Goorse School- & Volksfeest in 2022 al bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed! Op woensdag 22 juni 2022 is dit officieel met de ondertekening van de officiële documenten van en met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. De erfgoedcommissie is, onder auspiciën van het bestuur, verantwoordelijk voor de uitvoering van de borging van het Goorse School- en Volksfeest als Immaterieel Erfgoed. Daarnaast heeft deze commissie als taak om de traditie van het Goorse School- en Volksfeest in algemene zin in ere te houden en uit te dragen.

voorzitter

Henk Dollekamp

Henk
Dollekamp

secretaris

Mark van het Bolscher

Mark
van het Bolscher

leden

Selma Hoek

Selma
Hoek

Ingrid Sturris

Ingrid
Sturris

Véronique Vos

Véronique
Vos