menu

Nog 336 dagen!

21uren12minuten15seconden

Huisregels

Informatie

Niet roken - niet drinken

niet roken - niet drinken

In de Tente wordt niet gerookt

Lees alle huisregels
Meld je aan als vrijwilliger

Meld je
ook aan
als
vrijwilliger!

Lees meer
 1. Aan bezoekers beneden de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verstrekt.
 2. Voor bezoekers vanaf 18 jaar is het verboden om aan personen jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te verstrekken.
 3. Legitimatie verplicht d.m.v. een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.
 4. Het is niet toegestaan om (alcoholische) drank mee te brengen naar het evenemententerrein (incl. tent).
 5. Het is verboden te roken in de tent.
 6. Het is niet toegestaan om rugzakken c.q. grotere tassen mee te nemen naar het evenemententerrein (incl. tent).
 7. Geen toegang tot het evenemententerrein (incl. tent) aan personen in bezit en/of onder invloed van verdovende middelen (inclusief lachgas). *
 8. Op het evenemententerrein (incl. tent) is het gebruik en/of het dealen van verdovende middelen (inclusief lachgas) verboden. *
 9. Het is verboden clubkleding te dragen in de tent. *
 10. Geen toegang tot het evenemententerrein (incl. tent) aan personen in het bezit van wapens of voorwerpen, die als wapen gebruikt zouden kunnen worden of die daarop lijken.
  *De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
 11. Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden of daarop lijken, worden in beslag genomen. *
 12. Het is verboden goederen te verhandelen op en/of rondom het evenemententerrein (incl. tent), waarvan het gebruik of bezit bij de wet niet toegestaan is.
  *De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
 13. Wanneer iemand ongewenste intimiteiten, hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag vertoont, kan hij of zij van het evenemententerrein (incl. tent) worden verwijderd.
 14. Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.
 15. Bij constatering van wangedrag of openlijke geweldpleging wordt de politie ingeschakeld en krijgen de betrokkenen een ontzegging d.m.v. van een verbod tot betreden van het evenemententerrein (incl. tent).
 16. Op het evenement kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.
 17. Het verblijf op of rondom het evenemententerrein (incl. tent) geschiedt geheel op eigen risico. Tijdens het evenement kunnen opnamen worden gemaakt van bezoekers. Door het evenement te bezoeken wordt hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven.
 18. Het gehele evenemententerrein (incl. de tent) wordt beveiligd door middel van camera’s.
 19. Preventief fouilleren door de beveiliging behoort tot de mogelijkheden op het evenemententerrein (incl. tent)
 20. De organisatie neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich en/of kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en/of schade dan wel letsel (materieel en/of immaterieel) of ongelukken welke plaats vinden en/of veroorzaakt worden door activiteiten in het kader van het Goors School- en Volksfeest.
 21. De instructies van de beveiligingsmedewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 22. Overtreding van het huisreglement kan leiden tot verwijdering van het evenemententerrein (incl. tent).
 23. In situaties waarin de huisregels niet voorziet beslist de organisatie van het evenement over mogelijke te nemen maatregelen.

* Bij constatering zal onverwijld de politie worden ingeschakeld.