menu

Nog 243 dagen!

0uren29minuten27seconden

Schoolfeest Fonds

Informatie

Seniorenmiddag

woensdag
23 juni 2021

Seniorenmiddag
vanaf 14:30u

Bekijk de
hele agenda

In de Tente wordt niet gerookt

Lees alle huisregels
Meld je aan als vrijwilliger

Meld je
ook aan
als
vrijwilliger!

Lees meer

In 2007 heeft het Schoolfeestbestuur een fonds ingesteld, waar Goorse verenigingen en instellingen een verzoek kunnen indienen voor een financiële bijdrage voor bijzondere uitgaven of investeringen. Voordien konden zij ook al een verzoek indienen bij het Schoolfeestbestuur om een financiële bijdrage en vele deden dat ook al. Maar met de instelling van het Schoolfeestfonds hoopt het Schoolfeestbestuur nog meer verenigingen en instellingen te bereiken om op die manier een nog betere invulling te geven aan een van haar doelstellingen, namelijk om Goorse verenigingen en instellingen te ondersteunen. Elk jaar stelt het Schoolfeestbestuur de overgebleven revenuen van het Schoolfeest ter beschikking van het Schoolfeestfonds. Van het bedrag dat in het Schoolfeestfonds zit, wordt jaarlijks maximaal twee/derde uitgekeerd. Dit om te voorkomen dat in een jaar wanneer er geen of weinig revenuen van het Schoolfeest zijn, er geen uitkeringen uit het Schoolfeestfonds gedaan kunnen worden.

Aanvraag

Wilt u voor 2021 ook in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Schoolfeestfonds?

 1. Download hier het aanvraagformulier voor een bijdrage uit het Schoolfeestfonds voor 2021.
 2. Om een goede afweging te kunnen maken is als uitgangspunt gekozen voor de criteria die opgesomd zijn in de leidraad, die u hier kunt downloaden.
 3. Dien het aanvraagformulier volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de gevraagde bijlagen vóór 1 januari 2021 in bij het secretariaat van het Schoolfeestbestuur. Het adres staat vermeld op het aanvraagformulier.
Leden Schoolfeestfonds

Het Schoolfeestfonds wordt beheerd door vijf personen onder voorzitterschap van Schoolfeestbestuurder Henk Dollekamp. De vier overige leden zijn:

 • Willy Brunnekreeft
 • Caroline Van de Riet
 • Lex Schreuder
 • Albert ter Horst.

Zij zijn alle vier mensen van buiten de Schoolfeestorganisatie.

Overzichten uitkeringen

Het Bestuur van de Stichting Goors School- en Volksfeest heeft voor 2019 € 30.000 beschikbaar gesteld voor het Schoolfeestfonds. Op grond van afspraken tussen het Schoolfeestbestuur en het Schoolfeestfonds mag elk jaar maximaal twee/derde deel daarvan besteed worden. Voor 2019 betekent dit dat maximaal € 36.420 aan bijdragen toegekend mag worden. Het Schoolfeestfonds heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de aanvragen van 42 verenigingen, instellingen en clubs. Er zijn 32 aanvragen toegewezen en tien aanvragen zijn om uiteenlopende redenen afgewezen. In 2019 heeft het Schoolfeestfonds in totaal € 35.425 toegekend.

Hieronder zijn de overzichten van de toekenningen uit eerdere jaren opgenomen:

 • Klik hier voor het overzicht van 2019
 • Klik hier voor het overzicht van 2018
 • Klik hier voor het overzicht van 2017
 • Klik hier voor het overzicht van 2016
 • Klik hier voor het overzicht van 2015
 • Klik hier voor het overzicht van 2014